ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THREE DIMENSIONS

Instalacje ochrony środowiska


SYSTEMY STEROWANIA I AUTOMATYKI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA
Projektujemy, budujemy, optymalizujemy systemy sterowania dla instalacji i urządze ochrony środowiska.
Instalacje oczyszczania spalin
Projektujemy systemy sterowania dla instalacji do oczyszczania spalin i powietrza z różnych procesów przemysłowych. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu dedykowanych instalacji do odpylania, adsopcji, absorpcji zanieczyszczeń. Projektujemy instalacje do termicznego i katalitycznego dopalania zanieczyszczań.  
Projektowane instalacje mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu od energetyki poprzez przemysł ciężki i chemiczny do przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.
W przygotowaniu
Projektujemy i dostarczamy systemy sterowania dla instalacji do przetwarzania odpadów na podstawie dostarczonych lub samodzielnie wykonanych w ramach prac koncepcyjnych zalożeń technologicznych.  
Specjalizujemy się w projektowaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów (Waste to Energy). Posiadamy doświadczenie w projektowaniu urządzeń wchdzących w skład instalacji do pirolizy gumy. Projektujemy instalacje mechanicznego przetwarzania odpadów w tym baterii alkaicznych i litowo-jonowych
Instalacje
POWIETRZE, SPALINY, ODGAZY
ODPYLANIE,
ODSIARCZANIE (deSOx),
ODAZOTOWANIE (deNOx),
ODCHLOROWNANIE,
SCHŁADZANIE, 
NAWILŻANIE, 
ZOBOJĘTNIANIE.
ODPADY
ROZDRABNIANIE, 
SEPERACJA, 
PRZETWARZANIE, 
PRZEKSZTAŁCANIE TERMICZNE.